Stjärnan på väggen


Stjärnan på väggen där se till mig som liten är, ge mig styrka och mod att klara ännu en dag här i världen. 

Kommentera här: